Communicatie: Misleiding en miscommunicatie

Informatie is dat wat in ons brein zit. Door het aanleren van kennis, kundigheden en het uitwisselen van kennis (of informatie), wordt de samenhang in een maatschappij gerealiseerd. Echter, wordt soms bij de uitwisseling van informatie bewust misleiding gecreërd. Hiernaast is een grote uitdaging ook het optreden van miscommunicatie. Beide aspecten brengen gevolgen met zich mee.

Mensen bieden elkaar vaak bewust verkeerde gegevens aan. Ze misleiden elkaar regelmatig. In mijn vorige blog (Communicatie: Een inleiding) is duidelijk te zien dat je in het communicatieproces altijd te maken hebt met een zender en ontvanger. Bij misleiding heb je zenders die bewust liegen: dictators, overheden, sommige politieke partijen, sommige adverteerders (of organisaties) en ook sommige ouders en partners. Er wordt gelogen door gegevens achter te houden of niet de juiste informatie te geven wat voor de ontvanger ECHT relevant kan zijn.

Soms wordt er om bestwil gelogen. Maar dat is niet altijd zo. Liegen is meestal in het belang van de leugenaar – maar het kan heel nuttig zijn om de sfeer niet kapot te maken en de sociale interactie te schaden. Jij en ik weten dat een ieder wel eens liegt – wij doen het zelf ook!

Miscommunicatie
We spreken van miscommunicatie wanneer de ontvanger niet begrijpt wat de zender wil zeggen. Dus de boodschap wordt door de ontvanger anders geïnterpreteerd. Er zijn bijvoorbeeld veel reclameboodschappen die niet begrepen worden door de consument. Of simpel – in een gesprek met iemand, thuis, op school of op de werkvloer. Communicatie heeft een relatie met actie ondernemen. Dus wat de ontvanger begrijpt zal de ontvanger doen en hierdoor een verkeerde handeling plegen.

Daarom is het goed om duidelijk te communiceren. Stel bevestigingsvragen – begrijp je wat ik bedoel? Kan je me even uitleggen wat je moet doen? Een goede manier is ook om als zender voorbeelden te gebruiken om jouw boodschap te ondersteunen en begrijpelijker te maken. Als ontvanger – graag vragen stellen indien de boodschap onduidelijk is of als je meer informatie wenst.

Maar even terug op misleidende informatie. Is een samenleving zonder misleiding of liegen mogelijk?

Bron:

  • Holzhauer, F.F.O., van Aalten, B.M., Frederiks-Otto, K.J., Vollebergh Hoeth, Th.J.F. & Rauque, M. (2002). Communicatie: Theorie en praktijk (een compleet handboek voor onderwijs en praktijk). Schoonhoven: Academice Service

Foto: Internet (Kenneth Smit)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *