4 tips om je wensdromen vorm te geven

What you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Heb jij wel eens over deze spreuk gehoord? Een welbekende spreuk van Buddha, één van mijn favoriete spreuken en tegelijkertijd een affirmatie van de dag. In het boek “Who Says You Can’t? You Do!” van Daniel Chidiac, wordt er gesproken over “What you think, you believe. What you believe, you … Continue reading 4 tips om je wensdromen vorm te geven

Feedback geven en ontvangen volgens 5G

Het is mij de afgelopen periode opgevallen dat feedback geven en ontvangen nogal een uitdaging is voor vele mensen. Deze informatie heb ik kunnen halen uit de communicatiesessies die ik heb verzorgd. In deze blog hoop ik je meer inzicht en tools te geven hierin. De regels voor goede feedback zijn in theorie simpel maar in de praktijk niet eenvoudig. Iemand aanspreken op zijn gedrag … Continue reading Feedback geven en ontvangen volgens 5G

Een marketingplan opstellen? Let op deze aspecten!

In de vorige editie had ik het over het overzicht van marketingplanning. Vandaag gaan we induiken in de inhoud van het marketingplan. Hoewel de exacte inhoud, lengte of indeling van onderneming tot onderneming verschilt, bevatten de meeste marketingplannen cruciale onderdelen die erbij dienen te horen. De indeling: Executive summary: Samenvatting van de kernpunten en doelen in het plan. Huidige marketingsituatie: Samenvatting van trends in de … Continue reading Een marketingplan opstellen? Let op deze aspecten!

Overzicht van Marketingplanning

De beste manier voor bedrijven of organisaties om de gestelde doelen te bereiken, is om keer op keer een nieuw marketingplan op te stellen. Vooral startende ondernemingen hebben allemaal marketingplannen nodig om hun route uit te stippelen. Maar wat is een marketingplanning eigenlijk? Marketingplanning kan worden gedefinieerd als een gestructureerd proces achter het bieden van waarde aan klanten, de organisatie en andere stakeholders. Dit proces … Continue reading Overzicht van Marketingplanning

Wat is een onderneming?

In de vorige woensdag masterclass heb ik geschreven over Strategische Planning. De eerste stap in het proces hiervan is het stellen van doelstellingen. Hierbij komt ook het begrip onderneming naar boven, wat niet voor iedereen dezelfde betekenis heeft. Dus… wat is een onderneming? De meeste economen gebruiken deze: “Een organisatie die streeft naar een zo hoog mogelijke winst.” Uit een aantal definities is te blijken … Continue reading Wat is een onderneming?

Proces van strategische planning

In de vorige blog over strategie is er ingegaan op een omschrijving van het begrip. Hierin werden er ook vijf sleutelpunten besproken. Hier kun je even terug om te lezen. In deze blog zal het proces van strategische planning worden omschreven. Om het een makkelijke weergave te geven is het gebruikelijk om het proces van strategische planning te verdelen in een aantal stappen. Die zijn: … Continue reading Proces van strategische planning

Wat is jouw ondernemingsstrategie?

Veel jonge, startende ondernemers hebben hiermee te kampen – het niet hebben van een ondernemingsstrategie. In de komende edities zal ik het hierover hebben. Wat is jouw ondernemingsstrategie voor nu en later? Laten we eerst kijken naar het begrip ‘strategie’. Om deze vraag te beantwoorden zul je verschillende omschrijvingen vinden. Met deze omschrijving kan ik het best meegaan: “Een strategie is een langetermijnplan inzake de … Continue reading Wat is jouw ondernemingsstrategie?

Persoonlijk Leiderschap: De pragmaticus en tips voor verbetering

Dit is de laatste editie over persoonlijk leiderschap voor deze maand. De afgelopen masterclasses gingen over de werkleerstijlen ‘De Doener’, ‘De Observator’ en de  ‘De Theoreticus’. Vandaag zal ik focussen op ‘De Pragmaticus’. Hier gaat het om het uitproberen van theorieën, ideeën en technieken om te kijken of ze werken in de praktijk.nMisschien is deze stijl jouw sterkste stijl? Je bent gewoon ‘down to earth’!cNieuwe ideeën zoek … Continue reading Persoonlijk Leiderschap: De pragmaticus en tips voor verbetering

Persoonlijk Leiderschap: De theoreticus en tips voor verbetering

In de afgelopen twee masterclasses had ik het over de werkleerstijlen ‘De doener’ en ‘De Observator’. Vandaag zal ik focussen op ‘De Theoreticus’. Hier gaat het meer om het doordenken van problemen op een stap-voor-stap logische manier. Misschien is deze stijl jouw sterkste stijl? Wat doet zo iemand nog meer? Je past waarnemingen aan en integreert die in ingewikkelde, maar logisch veranwoorde theorieën. Perfectionisme is … Continue reading Persoonlijk Leiderschap: De theoreticus en tips voor verbetering

Persoonlijk Leiderschap: Ben jij ‘De OBSERVATOR’?; Tips voor verbetering

In de vorige masterclass had ik het over de werkleerstijl ‘De doener’. Vandaag zal ik het hebben over de leerstijl ‘OBSERVATOR’. Hier gaat het meer om het kijken en voelen. Je hebt de voorkeur voor deze stijl als je graag afstand neemt om ervaringen te overwegen en vanuit alle hoeken te bekijken. Je verzamelt gegevens, analyseert die grondig voordat je een conclusie neemt. Als deze … Continue reading Persoonlijk Leiderschap: Ben jij ‘De OBSERVATOR’?; Tips voor verbetering