Wat is jouw ondernemingsstrategie?

Veel jonge, startende ondernemers hebben hiermee te kampen – het niet hebben van een ondernemingsstrategie. In de komende edities zal ik het hierover hebben. Wat is jouw ondernemingsstrategie voor nu en later? Laten we eerst kijken naar het begrip ‘strategie’.

Om deze vraag te beantwoorden zul je verschillende omschrijvingen vinden. Met deze omschrijving kan ik het best meegaan: “Een strategie is een langetermijnplan inzake de functie van de organisatie in de samenleving, waarin de organisatie aangeeft welke doelstellingen ze wil bereiken en met welke middelen en langs welke wegen ze die doelstellingen wil bereiken.”

In deze omschrijving staan vijf sleutelpunten:

  1. Een strategie is niets anders dan een plan
  2. Dat plan heeft betrekking op de lange termijn
  3. De strategie heeft betrekking op de functie van de organisatie in de samenleving
  4. De strategie geeft aan welke doelstellingen de organisatie wil bereiken
  5. De strategie geeft ook aan hoe die doelstellingen te bereiken

Laten we even kijken naar punt 1. Hier wordt er zelfs een onderscheid gemaakt tussen geplande en spontane strategie. Een geplande strategie is een strategie die bewust tevoren wordt geformuleerd en vervolgens wordt uitgevoerd. Terwijl bij spontane strategie, men in een reeks van beslissingen die feitelijk zijn genomen, als patroon achteraf kan herkennen. In dit geval is er helemaal geen plan (zoals bij vele [jonge/startende] ondernemers) waarbij men gewoon van geval tot geval een beslissing neemt.

Let wel: Een spontane strategie is niet verkeerd! Deze ervaringen of dit patroon kun je meenemen in je geplande strategie.

Bron: Douma, S., Krijnen, H., Noorderhaven, N., Oijen van, A., Ondernemingsstrategie. Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, Nederland, 2007

Blog image: Dinkelberg & Kuipers NL

BIJLES | STUDIECOACHING | SCRIPTIEBEGELEIDING
TRAININGEN | MOTIVATIESESSIES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *