Vrouwelijke ondernemers hardst getroffen door pandemie

Een nieuw wereldwijd onderzoek onder eigenaren van kleine bedrijven laat zien dat ze optimistischer zijn geworden over de toekomst, maar nog steeds hulp van de overheid nodig hebben. Het toont ook aan dat bedrijven die eigendom zijn van vrouwen onevenredig zwaar hebben geleden tijdens de pandemie – i.h.b. lockdowns.

In mei begon Facebook met het houden van maandelijkse enquêtes onder kleine en middelgrote bedrijven met Facebook-pagina’s. In de onderzoeken, uitgevoerd in samenwerking met de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Wereldbank, werd gevraagd naar bedrijfssluitingen, inkrimping van het personeelsbestand en overheidssteun. Elke maand reageerden meer dan 25.000 bedrijfsleiders, in totaal meer dan 150.000 respondenten in meer dan 50 landen. Hier zijn twee belangrijke bevindingen van de zesde enquête, uitgevoerd in oktober, samen met een rapport waarin alle gegevens worden geanalyseerd die de onderzoekers in 2020 hebben verzameld.

De kleinste bedrijven hebben moeite om te overleven
Ongeveer 29 procent van de respondenten waren microbedrijven, of bedrijven die door slechts één persoon worden gerund. Het rapport stelt dat deze bedrijven waarschijnlijker dan hun grotere concurrenten een omzetdaling van 50 procent of meer hebben geleden in vergelijking met 2019, en dat de kans groter is dat ze in een bepaalde maand zijn gesloten. Bedrijven met minder dan 10 werknemers hadden ook minder kans dan grotere bedrijven om bank- of staatsleningen te ontvangen.

Bedrijven in handen van vrouwen hebben meer geleden onder lockdowns
Vrouwelijke ondernemers werden het meest getroffen door de bestellingen voor thuisblijven aan het begin van de pandemie, omdat ze eerder “niet-essentiële” bedrijven zouden runnen. Als gevolg hiervan werden vrouwen geleide bedrijven onevenredig zwaar getroffen door de verstikkende effecten van stillegging, en zullen ze eerder sluiten dan bedrijven die door mannen worden gerund.

Vrouwen kregen ook de dupe van de toegenomen huishoudelijke verantwoordelijkheden: 31 procent van de vrouwelijke respondenten zei dat ze meer tijd aan huishoudelijke taken hadden besteed sinds het begin van de pandemie, vergeleken met 26 procent van de mannen. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen was het grootst in de VS, waar het aandeel van ondernemers dat zei dat hun huishoudelijke verantwoordelijkheden zijn toegenomen als gevolg van de pandemie, 21 procent hoger was onder vrouwen dan onder mannen. En meer vrouwelijke dan mannelijke ondernemers meldden dat thuisonderwijs, kinderopvang en huishoudelijke taken hun vermogen om zich op het werk te concentreren, beïnvloedden.

Ben jij of ken jij een vrouwelijke ondernemer? Kan jij jezelf hierin terugvinden? Deel jouw ervaring met ons!

Klik hier het volledig onderzoeksrapport.

Bronnen:

  • Inc.com
  • Global State of Small Business Report

Cover image:

  • barrons.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *